Bildhistoria – alla nyheter

Bildhistoria.se
2022-11-24

Möte med Wikimedia Sverige och Sveriges Hembygdsförbund om upphovsrätt

Som vi tidigare skrivit om, har teamet bakom Bildhistoria jobbat intensivt med att göra det enkelt för användare att följa svensk upphovsrättslag när man laddar upp fotografier i Bildhistoria. Bildhistorias…
Bildhistoria.se
2022-11-17

Varför Bildhistoria?

När man bygger en plattform som Bildhistoria är det lätt att drunkna i all teknik och glömma bort vad det är som driver oss. Jag blir påmind om detta när…
Bildhistoria.se
2022-11-01

Fält för ”Samma Som”

Som vi tidigare berättat, kommer fotografier uppladdade till Bildhistoria att kunna kopplas till personer, platser eller organisationer, som var och en har dedikerade sidor och IDn. I många fall kommer…
Bildhistoria.se
2022-10-25

Organisationer i Bildhistoria

Vi har tidigare berättat om hur du i Bildhistoria kopplar fotografier till personer. Nu introducerar vi även möjligheten att koppla fotografier till organisationer. Kolla på videon för att se hur…
Bildhistoria.se
2022-10-14

Ange fotograf för en bild i Bildhistoria

Att kunna ange fotograf för en bild är viktigt av flera skäl. Dels är motiv-val och komposition ett uttryck för fotografens syn på världen. Dels är ofta bildens upphovsrätt kopplad…
Bildhistoria.se
2022-10-07

Berätta om dina bilder i Bildhistoria

I Bildhistoria kan du, dina släktingar eller din hembygdsförening samla era berättelser kring historiska fotografier på ett strukturerat och lättillgängligt sätt. Koppla bild till tidpunkt, fotograf, plats och personer i…
Bildhistoria.se
2022-09-10

Bildhistoria gör det lätt att göra rätt kring upphovsrätt

Bildhistoria gör det lätt att göra rätt kring upphovsrätt! Upphovsrätt kring historiska fotografier är knivigt. Varifrån en bild härstammar, dess tillkomst, vem som äger upphovsrätten till en bild och om…
Bildhistoria.se
2022-08-15

Bildhistorias team växer

Efter ett välbehövligt sommarlov har vi återstartat arbetet med plattformen Bildhistoria och förflyttningen av alla 860 000 bilder och personer från https://portrattarkiv.se/ till den nya plattformen. Ett viktigt tema för hösten…
Bildhistoria.se
2022-06-27

Demo av plattformen Bildhistoria

Kul att så många dök upp på den demo som vi genomförde idag av de funktioner vi färdigställt i plattformen Bildhistoria. Vi visade hela flödet från bilduppladdning till taggning, men…
Bildhistoria.se
2022-06-19

Livshändelser på personer i Bildhistoria

Just nu jobbar vi extra intensivt med person-sidan i Bildhistoria. På personsidan kan man enkelt beskriva avgörande livshändelser för en person samt samarbeta med andra för att verifiera historiska fakta.…
Bildhistoria.se
2022-05-05

Kopplingar mellan fastigheter och personer

Under ledning av Omar Henriksson arbetar Föreningen Svenskt Porträttarkiv med att digitalisera hundratusentals porträttbilder och fastighetsbilder som kommer att hamna i plattformen Bildhistoria. Under detta arbete hittar man ibland kopplingar…
Bildhistoria.se
2022-04-25

Bildhistorias projektteam växer

Idag välkomnar vi Jin Linder och Toni Halmetoja till teamet som bygger Bildhistoria. Toni har varit med oss tidigare men Jin är ny. Båda kommer att fokusera på gränssnittsutveckling/front-end. Vi…
Bildhistoria.se
2022-04-08

Bildkälla i Bildhistoria

Källa för en bild är viktig att ange för att förstå ursprung och innehållet i bilden. Om en bild är skannad från en bok som heter Bagare i Sundsvall 1923…
Bildhistoria.se
2022-03-27

Användarroller

Nu jobbar utvecklingsteamet extra intensivt med användarroller, dvs hur användare i Bildhistoria kommer att tillgång till bilder, data och funktioner. Å ena sidan vill vi tillgängliggöra bilder och historiska fakta…
Bildhistoria.se
2022-03-21

Koppla bild till plats

Att koppla en bild till plats kommer att vara enkelt i Bildhistoria. Sök med text eller zooma på karta och välj en av våra 1 miljon svenska platser för din…
Bildhistoria.se
2022-03-13

Konsten att välja tid

Osäker på när en bild togs? Eller när en händelse i en persons liv ägde rum? Med tiden blir datumbestämningar av händelser och episoder alltmer osäker. I Bildhistoria behöver du…
Bildhistoria.se
2022-03-06

Identifiera personer i bild med hjälp av ansiktsboxar

Ofta innehåller bilder många personer som man vill kunna identifiera, t.ex. gruppfoton och familjebilder. I Bildhistoria kommer du att kunna rita ansiktsboxar för varje person i bilden och sedan koppla…
Bildhistoria.se
2022-02-18

Bildhistorias grafiska design

Medan teknikteamet håller på att koda baksidan av Bildhistoria.se så har våra duktiga designers putsat färg, form och typsnitt. Via vårt partnerskap med Spring har Paulina Nowik och Jessica Mossberg…
Bildhistoria.se
2022-02-05

1 miljon platser i Bildhistoria

I ett tidigare blogg-inlägg diskuterades hur framtida användare av Bildhistoria skulle vilja koppla ihop fotografier med platser för att maximera samarbete och enkelhet - och kunna berätta sina historier kring…
Bildhistoria.se
2022-01-29

Fotografier och platser – hur ska man tänka?

Historiska fotografier och plats hör intimt samman. När släktforskare och lokalhistoriker lägger upp sina historiska fotografier på sociala medier kan man se hur berättelserna cirkulerar kring plats på olika sätt…