Skip to main content

Under två veckors tid kommer ett 30-talet personer aktiva i Föreningen Svenskt Porträttarkiv och i projektet, att få prova på en icke-officiell test-version av Bildhistoria. Testet syftar till att få in synpunkter kring funktioner, sökning, inmatning och allmän användbarhet. Denna återkoppling kommer vi att använda för att förbättra tjänsten innan vi lanserar. Lycka till alla testanvändare!