Om Bildhistoria.se – lanseras 2024

Föreningen Svenskt Porträttarkiv har under många år digitaliserat hundratusentals historiska porträttbilder, fastighetsbilder och gruppfoton ur böcker och privata samlingar. Många av bilderna är dessutom försedda med beskrivningar kring motiv och personens biografi. Dessutom kan medlemmar och icke-medlemmar  bidra med sina privata fotografiska samlingar.

Föreningens nuvarande plattform (portrattarkiv.se) stödjer endast porträttbilder och måste utvecklas till att visa olika typer av historisk fotografi och att möjliggöra för användare att beskriva innehållet i bilder, tex personer, fastigheter, organisationer, platser och händelser.

Bildhistoria.se – som kommer att lanseras under 2024 och som är tänkt att ersätta porträttarkiv.se – kommer att bli nordens största community för privat- och lokal-historiska fotografier. Vi vänder oss till privatpersoner, hembygdsföreningar och lokalhistoriska föreningar som vill beskriva sin historia genom fotografier.

Vår vision

“Med föreningens digitaliserade fotografier som bas, kommer Bildhistoria.se att vara bildrik, strukturerad, kvalitetssäkrad och lättanvänd plats för privatpersoner och föreningar att dela, beskriva, söka och forska kring lokal och privat-historiska människor, platser, byggnader, organisationer och händelser ”

150000

Porträttfotografier/ Personer

20000

Organisationer

10000

Grupp- och klassfotografier

Följ föreningens fyra Facebookgrupper

Bildhistoria

Följ projektet kring Bildhistoria.se

Svenskt Porträttarkiv

Följ och delta i föreningens digitalisering av porträttbilder

Svenskt Fastighetsarkiv

Följ och delta i föreningens digitalisering av fastighetsbilder

Svenskt Klassfoto & Gruppfoto Arkiv

Följ och delta i föreningens digitalisering av klass- och grupp-foto

Vill du hjälpa till?

Bidra med ideellt arbete, donationer eller dina digitaliserade bilder

Läs mer