Skip to main content

Att kunna ange relationer mellan personer är viktigt för att skriva historia, särskilt för släktforskare. I Bildhistoria har vi nu skapat möjlighet att ange barn och föräldrar på en person. Dessutom kan ange en relation mellan två personer, t.ex. giftermål, förlovning, samboskap, vän eller kollega. På detta sätt kan du enkelt beskriva kopplingar mellan personer och dessa bilder.