Vår vision

Med föreningen Svenskt Porträttarkivs hundratusentals inskannade fotografier som bas, är Bildhistoria.se en bildrik, strukturerad, kvalitetssäkrad och lättanvänd plattform för privatpersoner och föreningar att dela, beskriva, söka och forska kring lokal och privat-historiska människor, platser, byggnader, organisationer och händelser

Våra målgrupper

Historiskt intresserade privatpersoner, släktforskare, lokal-historiska föreningar, organisationer. Fokus ligger på förhållanden i Sverige, men infrastrukturen skall byggas för att kunna användas för andra länder/marknader.

Fokus på fotografier och deras innehåll

Tagga och beskriva

Vi erbjuder rika sätt att tagga och beskriva innehållet i fotografier - personer, byggnader, platser, organisation, händelser

Fånga historiska skeenden

Genom att varje person, organisation och plats har ett eget flöde av händelser och bilder, kan man beskriva historiska skeenden över tid.

Tagga snabbt i bulk

Erbjuda effektiva sätt att tagga flera bilder eller objekt i taget

Utnyttja kraften i AI

Nyttja Artificiell Intelligens (AI) för att identifiera ansikten, byggnader, platser i bilder och text

Strukturerat data med tydliga källor

Tydliga källhänvisningar

Tydliga källhänvisningar gör att historiska fakta går att kontrollera och samarbeta kring

Användargenererat innehåll

Alla inloggade användare kan skapa och påverka innehåll, men all redigeringshistorik är synlig för andra användare för att underlägga samarbete och korrigering av historiska fakta

Strukturerat data

Förutbestämda och standardiserade sätt för att ange platser, relationer mallen personer, anställningsformer, organisationstyper, källor etc - gör det enkelt att beskriva historiska fakta och minimera misstag och risk för dubbletter

Hitta det du söker

Kraftfull sök, inklusive karta, fritext, ansiktsigenkänning och metadata gör att användare kan hitta rätt

Positionering

Fokus på privat- och lokalhistoria

I motsats till kringla.nu, digitaltmuseum.org och Wikidata/media - som visar upp etablerade museers och arkivs samlingar och större historiska skeenden - fokuserar vi på privat- och lokal-historia.

Fokus på bilder och strukturerat data

I motsats till Arkivdigital.se och Riksarkivet så fokuserar Bildhistoria på strukturerat och länkat data. Bildhistoria ger en en struktur som låter användare på ett enkelt och samordnat sätt beskriva avgörande händelser och fakta om personer, platser, fastigheter, organisationer.

Fokus på att bygga en plattform för öppen data och samarbete

I motsats de flesta släktforskningstjänster, arkivdigital.se, Riksarkivet mfl, så fokuserar Bildhistoria på användargenererat data och bilder. Vi skriver historia tillsammans.

Nationell plattform

I motsats till lokala bildarkiv såsom hembygdsföreningar, regionmuseer, företagsarkiv, är Bildhistoria en nationell plattform som byggs för att bli internationell.

Intäktsströmmar

Basutbudet skall vara fritt tillgängligt med enklare sökverktyg, men för att säkra intäkter och hållbar drift ska betalande medlemmar får tillgång till avancerade verktyg såsom ansiktsigenkänning, bulkverktyg samt koppling till GEDCOM filer. Vi erbjuder också hembygdsföreningar och lokala arkiv att lagra och beskriva sina digitaliserade bilder på Bildhistoria.