Om Föreningen

Bakom Bildhistoria.se står föreningen Svenskt Porträttarkiv som sedan 2018 drivit olika digitaliseringsprojekt, främst med fokus på böcker med porträttbilder, fastighetsbilder samt gruppfoton av olika slag utgivna under första halvan av 1900-talet. Framför allt har Omar Henriksson varit en helt avgörande kraft som initiativtagare, pionjär och digitaliserare. Dessutom har medlemmar och allmänhet bidragit med digitaliserade fotografier från privata samlingar.

Syfte

Föreningen syftar till att digitalisera, strukturera och tillgängliggöra privat-historiska bilder på individer, fastigheter, platser, grupper och händelser.

Ideell förening

Föreningen drivs ideellt med hjälp av medlemsavgifter, donationer och bidrag.

Portrattarkiv.se

2018 lanserades plattformen porträttarkiv.se som möjliggjorde lagring, enklare taggning och sökning av fotografier.

450 medlemmar och 16 000 följare

Föreningen - som 2024 har ca 40 medlemmar - har sammanlagt 16 000 följare på sina Facebook-grupper som aktivt bidrar med bilder och fakta.

Följ föreningens fyra Facebookgrupper

Bildhistoria

Följ projektet kring Bildhistoria.se

Svenskt Porträttarkiv

Följ och delta i föreningens digitalisering av porträttbilder

Svenskt Fastighetsarkiv

Följ och delta i föreningens digitalisering av fastighetsbilder

Svenskt Klassfoto & Gruppfoto Arkiv

Följ och delta i föreningens digitalisering av klass- och grupp-foto

Vill du hjälpa till?

Bidra med ideellt arbete, donationer eller dina digitaliserade bilder

Läs mer