Skip to main content

Vi har tidigare berättat om hur du i Bildhistoria kopplar fotografier till personer. Nu introducerar vi även möjligheten att koppla fotografier till organisationer. Kolla på videon för att se hur du skapar Organisationer i Bildhistoria och sedan kopplar dessa till dina eller andras uppladdade fotografier.