Skip to main content

Som vi tidigare skrivit om, har teamet bakom Bildhistoria jobbat intensivt med att göra det enkelt för användare att följa svensk upphovsrättslag när man laddar upp fotografier i Bildhistoria. Bildhistorias beslutsstöd för upphovsrätt låter användare svara på ett antal frågor om fotografiets härkomst och uppkomst och gör sedan en automatisk bedömning om fotografiets upphovsrätt har gått ut eller inte – dvs huruvida fotografiet kan publiceras eller inte i Bildhistoria.

Eftersom det är fler aktörer i kulturarvssektorn som brottas med samma problem hade vi idag ett möte med Sveriges Hembygsförbund (Jan Nordwall och Olov Norin) och Wikimedia Sverige (André Costa) för att diskutera ett eventuellt samarbete kring detta. Vi visade beslutsstödet som vi utvecklat tillsammans med vår juridiske rådgivare Albin Karlén, och diskuterade sedan hur vi tillsammans skulle kunna äga och förvalta beslutsstödet och ta det i bruk på våra respektive sajter.

Vi tackar för visat intresse och hoppas på ett samarbete framöver!

Här är presentationen från dagens möte.