Skip to main content

Att ange källa för fotografier eller personuppgifter som matas in i Bildhistoria är viktigt av flera anledningar. Dels möjliggör det för andra användare att gå tillbaka till källan för att säkerställa att uppgifterna är korrekta eller gräva vidare för mer information. Källa kan också vara nödvändigt för att säkerställa att upphovsrätten har gått ut, till exempel om fotografen är okänd men fotografiet har publicerats i en bok eller publikation. Då är utgivningsåret för boken viktig för att säkerställa att skyddstiden har gått ut och att bilden därmed går att publicera på Bildhistoria (vi kommer endast att tillåta upphovsrättsfria eller CC-märkta fotografier i Bildhistoria).

I Bildhistoria finns det tre slags källor:

  • Publikation. Inbegriper trycksaker, böcker, tidskrifter, men även digitala medier såsom CD-ROM skivor.
  • Museum/Arkiv. Omfattar alla slags museer och stadigvarande digitala och analoga arkiv.
  • Annan källa. Inbegriper privata samlingar, fotoalbum och arkiv, som inte är stadigvarande.

Vem som helst kan skapa en källa, men Bildhistoria kommer att vara förberett med alla Sveriges museer, arkiv, hembygdsföreningar, såväl som hundratals porträtt- och fastighets-böcker från vilken föreningen Svenskt Porträttarkiv har skannat fotografier.

När källan väl är skapad kan man koppla den till ett fotografi, person-sida eller organisations-sida. Man kan ange flera källor för personuppgifter och organisationsuppgifter.

När man kopplar till en källa kan man även precisera var i källan informationen är hämtad, t.ex. en sida i en bok eller ett ID för ett arkiv. På så vis blir det enklare för andra att hitta till källan.