Skip to main content

Som vi tidigare berättat, kommer fotografier uppladdade till Bildhistoria att kunna kopplas till personer, platser eller organisationer, som var och en har dedikerade sidor och IDn. I många fall kommer en given person, plats eller organisation också finnas i andra webbplatser, tex Wikipedia, Wikidata, Digitalt Museum, VIAF eller WorldCat. För att göra det enklare att röra sig mellan olika webbplatser har vi nu lagt till fält för “Samma som”, i vilka man kan ange länken till samma person/plats/organisation på andra webbplatser. På så vis blir det enklare för användare att hoppa mellan olika tjänster. I framtiden kan vi också berika innehållet på Bildhistorias sidor med innehåll från dessa webbplatser. På detta sätt skapar vi en rikare samlingsplats med historisk information och bilder från både officiella arkiv och museer, såväl som från Bildhistorias användare. Tillsammans skriver vi historia.