Skip to main content

Att kunna ange fotograf för en bild är viktigt av flera skäl. Dels är motiv-val och komposition ett uttryck för fotografens syn på världen. Dels är ofta bildens upphovsrätt kopplad till fotografen. Fotografens dödsdatum blir viktigt för att kunna avgöra om upphovsrätten har upphört för bilden.

Se video nedan för hur du ange fotograf för en bild i Bildhistoria