Skip to main content

I Bildhistoria kan du, dina släktingar eller din hembygdsförening samla era berättelser kring historiska fotografier på ett strukturerat och lättillgängligt sätt. Koppla bild till tidpunkt, fotograf, plats och personer i bilden. Teckna livsöden för personer i bilden med ett femton-tal livshändelser och koppla sedan bilder till dessa livshändelser. Samarbeta med andra för att identifiera tid, personer, platser och händelser. Allt är öppet och redigerbart. Vi lanserar vintern 2022-23.