Skip to main content

Bildhistoria är stolt över att bli accepterad som partner till Microsoft. Partnerskapet innebär att Bildhistoria får kostnadsfri tillgång till infrastruktur och servrar samt verktyg för artificiell intelligens för bilder och språk. Detta kommer att betyda att vi kan utveckla nya kraftfulla och moderna verktyg för våra användare, t.ex. ansiktsigenkänning, automatisk taggning av bilder baserat på bildtext.

För Microsoft är Bildhistoria en intressant applikation som visar hur Azure kan användas för att bevara kulturarvet.