Skip to main content
Idag presenterade Bildhistorias projektgrupp vision och koncept kring den nya plattformen som skall härbärgera över miljonen historiska fotografier från Svenskt Porträttarkiv, Svenskt Fastighetsarkiv samt Svenskt Klassfoto & Gruppfoto Arkiv – samt alla andra uppladdade fotografier från föreningens medlemmar och allmänhet.
Agenda:
• Vision och förutsättningar
• Konceptförslag och design-tänk
• Några utvalda vyer
• Projektupplägg, samarbetspartners och pågående aktiviteter
• Frågestund