Skip to main content

På dagens årsmöte i Föreningen Svenskt Porträttarkiv beslutades att påbörja arbetet med en ny plattform för att visa, tagga och söka bland föreningens digitaliserade bilder. Den tänkta plattformen är tänkt att ersätta dagens portrattarkiv.se.

Dessutom utökades omfattningen av bildtyper till att förutom porträtt fotografier även inkludera fastighetsbilder och grupp- och klass-foton.