Skip to main content

Kul att så många dök upp på den demo som vi genomförde idag av de funktioner vi färdigställt i plattformen Bildhistoria. Vi visade hela flödet från bilduppladdning till taggning, men vi fokuserade lite extra på personsidan och dess livshändelser men också hur man anger källa till en bild. Kudos till Toni Halmetoja, Peter Heiberg, Jin Linder och Jessica Mossberg som jobbat med Bildhistoria under våren.