Skip to main content

Medan teknikteamet håller på att koda baksidan av Bildhistoria.se så har våra duktiga designers putsat färg, form och typsnitt. Via vårt partnerskap med Spring har Paulina Nowik och Jessica Mossberg nu ritat upp några sidor och grafiska komponenter som vi ämnar använda i Bildhistoria. Design konceptet är lätt och luftigt för att ge fokus åt fotografierna som kommer att stå i centrum i Bildhistoria.