Skip to main content

I ett tidigare blogg-inlägg diskuterades hur framtida användare av Bildhistoria skulle vilja koppla ihop fotografier med platser för att maximera samarbete och enkelhet – och kunna berätta sina historier kring bilderna på bästa sätt.

Vi kan nu berätta att vi köpt in 1 miljon platser från Lantmäteriets databas GSD-Ortnamn. Denna databas innehåller svenska koordinatsatta platsetiketter, alltifrån städer, tätorter, trakter, byar, gårdar men även anläggningar så som kyrkor, fabriker, flygplatser. Dessutom ingår natur- och terrängnamn såsom sjöar, vattendrag, berg, parker, glaciärer mm. Lantmäteriet använder dessa ortnamn-etiketter på sina egna digitala och analoga kartor. Om du vill få en känsla för hur dessa plats-etiketter fungerar och deras noggrannhet kan du gå in på Lantmäteriets Min karta – alla plats-etiketter du kan se här (förutom vägar och fastigheter) kommer att finnas på Bildhistorias karta och kommer att kunna användas för att koppla bilder och händelser.

Exempel på kopplingar mellan Lantmäteriets platser och historiska fotografier

Nedan kan du se några exempel på hur bilder, personer och fastigheter – t.ex. inskannade av Svenskt Porträttarkiv – kan ha kopplingar till Lantmäteriets plats-etiketter.

 

 

Fördelar

Fördelen med att använda Lantmäteriets platser är flera:

  • Platsnamnen är rättstavade och de namn som lokalbefolkningen använder, vilket gör att det blir enkelt att söka och hitta rätt plats. Lantmäteriet: Ortnamnsregistret fungerar som ett nationellt ortnamnslexikon – en ”Svenska akademiens ordlista för ortnamn” – där ortnamnens fastställda former och stavningar framgår. Ortnamn fastställda av Lantmäteriet har även samlats in i samband med fältarbete genom uppteckningar, där lokalbefolkningen varit sagesmän. Namnet har därefter granskats av ortnamnsexpertis och jämförts med de uppteckningar som finns i ortnamnsarkiven i Uppsala, Göteborg och Lund.
  • Med en fastställd plats-databas besparar vi användare arbetet med att skapa upp dessa platser.
  • Vi undviker dubbletter och felstavningar som är lätt hänt när användare själva skapar plats-etiketter.
  • Varje ortnamn i Lantmäteriets databas har också kopplingar till Socken och Kommun, vilket gör att vi kan ange vilken administrativ indelning vart och en av dessa platsnamn tillhör. Detta kommer också att bli värdefullt för att söka och bläddra mellan bilder.

I Bildhistoria kommer var och en av Lantmäteriets plats-namn ha en egen sida där alla bilder och händelser som Bildhistorias använda kopplat till platser kommer att finnas listade i tidsordning (på samma sätt som en Facebooksidas inläggsflöde). Här är en enkel skiss på hur detta skulle kunna se ut.

Just nu jobbar våra utvecklare Toni Halmetoja och Peter Heiberg med platser i Bildhistoria.

Vi tar gärna emot synpunkter på vårt upplägg med platser. Skicka oss ett meddelande via Bildhistorias Facebooksida, eller gör ett FB-inlägg vettja!