Skip to main content

Ofta innehåller bilder många personer som man vill kunna identifiera, t.ex. gruppfoton och familjebilder. I Bildhistoria kommer du att kunna rita ansiktsboxar för varje person i bilden och sedan koppla den till en personsida som kommer att visa alla bilder som personen förekommer i. Kudos till Max Dahlbom och Peter Heiberg som jobbar med detta just nu.