Skip to main content

Historiska fotografier och plats hör intimt samman. När släktforskare och lokalhistoriker lägger upp sina historiska fotografier på sociala medier kan man se hur berättelserna cirkulerar kring plats på olika sätt (se exempel nedan). Dels vill man beskriva var fotografiet är taget. Dels anges platser för de livshändelser som de avbildade personerna genomlevt: var man föddes, var man utbildade sig, var man bodde/flyttade, var man jobbade, var man låg på sjukhus, var man semestrade, vart man emigrerade. För fotografier på byggnader anges ofta gatuadress, gårdsnamn, eller by.

Exempel på hur platser används för att berätta om en person i historiska fotografier.

Platsbeteckningar anges med olika noggrannhet. Ibland vet man kanske bara ungefärlig plats eller administrativ indelning: kommun, socken, församling, stad. Ibland vill man kunna ange en mer noggrann plats (by, gård, torp, gatuadress, fastighetsbeteckning). I de förra fallen definieras plats mer som en yta än en punkt.

Ibland kanske man inte vet namnet på platsen, men skulle kunna ange den på en karta.

Så en plats består dels av ett av allmänheten igenkännbart namn (och eventuella språkliga varianter därav) – dels en koordinat eller en yta. Båda dessa förändras över tid, vilket också komplicerar det hela (Se bild nedan från Lutternsgatan i Stockholm 1903 som numera heter Kungsgatan).

En annan aspekt är ju om man skall tillåta användare i ett community som Bildhistoria att skapa platser, dvs platsetiketter med tillhörande koordinat. Detta ger ju en frihet att definiera vilka platser man vill. Å andra sidan leder detta till att platsdatabasen riskerar att bli full av dubbletter, felstavningar och skräp-platser som inte andra användare inte har någon nytta av. Om vi vill att olika användare skall ladda upp bilder och händelser kopplade till en och samma plats, måste platsetikett och koordinat vara kvalitetsgranskade, entydiga och allmängiltiga.

I nästa artikel kommer vi att beskriva hur vi på Bildhistoria tänkt och implementerat platser kopplat till fotografier, personer, organisationer, byggnader och händelser. Häng med!

 

Hörnet av Norrlandsgatan – Lutternsgatan (Nuvarande Kungsgatan) 1903 FOTOGRAF: Larsson, Lars. Larssons Ateljé BILDNUMMER: C 245 Stadsmuseet i Stockholm