Skip to main content

Att koppla en bild till plats kommer att vara enkelt i Bildhistoria. Sök med text eller zooma på karta och välj en av våra 1 miljon svenska platser för din bild. Vi har 16 olika platstyper att söka bland, ofta ner på detaljerad nivå. Alla platser är koordinatsatta och stavningskontrollerade av Lantmäteriet.