Skip to main content

Nu jobbar utvecklingsteamet extra intensivt med användarroller, dvs hur användare i Bildhistoria kommer att tillgång till bilder, data och funktioner. Å ena sidan vill vi tillgängliggöra bilder och historiska fakta till så många som möjligt. Det skall också vara enkelt och kostnadsfritt att bidra med egna fotografier och historiska fakta.

Å andra sidan behövs intäkter för att säkerställa att drift och vidareutveckling av nya funktioner och import av nya bildarkiv från museum, hembygdsföreningar och andra arkivbildare.

Just nu arbetar vi efter en modell (se bild) som liknar den som idag används i Svenskt Porträttarkiv. Synpunkter är välkomna på vår Facebooksida!