Release notes Bildhistoria

Vi jobbar ständigt på förbättra funktionerna, datat och fotografierna i Bildhistoria. Här listar vi de förbättringar som gjorts sedan första versionen lanserad i DD 2023

Version 1.00 (2023-11-DD)

Bildhistoria version 1.0 som den såg ut vid lansering DD 2023