Release notes Bildhistoria

Vi jobbar ständigt på förbättra funktionerna, datat och fotografierna i Bildhistoria. Här listar vi de förbättringar som gjorts sedan första versionen lanserad i maj 2024

Version 1.5.0.0 (2024-05-20)

First public version of Bildhistoria.

Bildhistoria version 1.5 som den såg ut vid lansering maj 2024