Vad behöver du hjälp med? / How can we help?

Kundtjänstärenden kan skapas om du är betalande medlem/kund i Bildhistoria. För icke-betalande användare, hänvisar vi till hjälp-texter i Bildhistoria. / To create a ticket you need to be a paying member/customer to Bildhistoria.

Skapa ett ärende / Report an issue

Email *Ange en giltig epostadress så att vi kan kontakta dig kring ärendet / Submit a valid email address so that we can contact you about your issue

Ditt kundnummer / Your Customer number *Ditt kundnummer erhåller du när du betalar medlemskap första gången och finns under Mitt Konto i Bildhistoria.se / Your customer number is created first time you pay membership fee and can be found under My Account in Bildhistoria.se

Ärendetitel / Subject *Ange en titel för ditt ärende / Your request Subject

Ärendebeskriving / Description *Beskriv ditt ärende eller problem så utförligt du kan så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt / Please enter the details of your request.

Bilaga / Attachement
Bilägg skärmdumpar eller andra filer så att vi bättre förstår ditt ärende / Attach screen dumps or other files so that we better can understand your issue