Anmälan GDPR / Report GDPR vioalation

Använd detta formulär när du förekommit i bild eller dina personuppgifter har förekommit på personsida utan att du har lämnat samtycke.

Use this form when you have appeared in a picture or your personal data has appeared on a personal page without your consent.

Skapa ett ärende / Report an issue

Ärendetitel / Subject *Ange en titel för ditt ärende / Your request Subject

Ärendebeskriving / Description *Beskriv ditt ärende eller problem så utförligt du kan så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt / Please enter the details of your request.

Jag bekräftar att jag är den person vars personuppgifter har publicerats utan mitt samtycke / I confirm that I am the person whose personal data has been published without my consent * Jag bekräftar / I Confirm
Endast den vars personuppgifter har publicerats utan samtycke får skicka in anmälan om intrång mot GDPR / Only the person whose personal data has been published without consent may report a GDPR violation

Email *Ange en giltig epostadress så att vi kan kontakta dig kring ärendet / Submit a valid email address so that we can contact you about your issue

Ditt för och efternamn / Your first and last name *För att Bildhistoria ska kunna hantera ditt ärende behöver vi dina personuppgifter / In order for Bildhistoria to handle your case, we need some personal data

Hemadress / Home address *For example: Storgatan 23, 125 56 Stockholm

Ditt personnummer / Your social security number

Ange länk / Specify link *Infoga länk (URL) till sidan eller fotografiet i Bildhistoria som innehåller dina personuppgifter utan tillåtelse / Insert link (URL) to the page or photograph in Bildhistoria that contains your personal data

Ladda upp en bild på dig själv / Upload an image of yourself *För att underlätta hanteringen av ditt ärende var god ladda upp en bild på dig själv / To facilitate the handling of your case, please upload a picture of yourself

Jag samtycker till att personuppgifterna lämnade i formuläret används av Bildhistoria för att behandla mitt ärende / I agree that the personal data provided in the form is used by Bildhistoria to process my case * Jag samtycker / I agree