Skapa ett ärende / Report an issue

Email *Ange en giltig epostadress så att vi kan kontakta dig kring ärendet / Submit a valid email address so that we can contact you about your issue

Ditt kundnummer / Your Customer number *Ditt kundnummer hittar du under Mitt Konto i Bildhistoria.se / Your customer number can be found under My Account in Bildhistoria.se

Ärendetitel / Subject *Ange en titel för ditt ärende / Your request Subject

Ärendebeskriving / Description *Beskriv ditt ärende eller problem så utförligt du kan så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt / Please enter the details of your request.

Bilaga / Attachement
Bilägg skärmdumpar eller andra filer så att vi bättre förstår ditt ärende / Attach screen dumps or other files so that we better can understand your issue

Envalsfråga *Val1
Val 2
Val 3

här kan man beskriva saker

En checkboxfråga
Val 1
Val 2
Val 3
Val 4
Här kan man beskriva frågan

Powered by WSDesk